Blog Archive

isi pay olcer Isı Pay Ölçer

Bursa ısı

Isı Pay Ölçer

Isı pay ölçer her radyatöre monte edilerek dairenin bireysel bazdaki toplam ısı harcamalarının tespit edilmesini buna göre de gider paylaşımı yapılabilmesini sağlayan ısı sayacıdır. böylece her daire kullanmış oldugu enerjinin parasını öder.

Isı pay ölçerler monte edilmiş olduğu radyatörün ısısı ile oda ısısı arasındaki farkı ölçerek kullanılan enerjiyi hesaplar, gelen doğalgaz faturasınından sonra konusunda uzman teknik ekibin daire içerisine girmeden hiçbir kat sakinini rahatsız etmeden uzaktan okuma (RF-GSM) sistemi ile bütün kullanım değerleri alınır bu alınan değerler 5627 sayılı kanunda belirtildiği sekilde kullanım oranına göre paylaştırılır ve bütün kat sakinlerine ısıtma gider faturası olarak ulaştırılır. Gider paylaşımlarının yasaya uygun olarak yapılması veya buna uygun hesaplama yapan yazılımların kullanılması çok önemlidir. Daf Isı Pay Ölçer yazılımı yasaya uygun olarak hesaplama yapmaktadır.

Isınmada Tasarruf için:
Öncelikle binanızın ısı yalıtımı (mantolama) uygulaması kesinlikle yapılmalı ki ısı muhafaza edilmelidir.
Gereksiz lambaların kapatıldığı gibi gereksiz veya ihtiyaçtan fazla yanan kaloriferler kısılmalı.
Peteklerinizin onunu mobilya veya perde ile kapatmayınız. Peteklerin önü açık olmalı.
Kalorifer peteklerinizin arkasına izolasyon panoları koyarak duvardan ısı kaybunu önlemiş oluruz. Böylece duvarı ısıtmak için harcanan enerjiyi odayı ısıtmak için kullanmıs oluruz.
Camlarınızı kontrol edin. Camlarınız tam kapanmıyorsa, aralarında bosluk varsa, camlarınız çift camlı izolasyonlu cam değilse ciddi ısı kayıpları olur. Camlarınızda yalıtım sağlıayacak iyileştirmeler yapmazsanız %25 oranında ısı kayıplarına neden olabilir.
Gereksiz yere açılan camlar ısıtılan odanın sıcaklığını düşürür.
Halılar eviniz içinde yalıtım sağlayarak ısının kaybını önler.
Kullandığnız kazanın yeni teknolojili ve yuksek verimli olmasına dikkat ediniz.
İzolasyonsuz , bakımsız ve tıkalı kalorifer tesisatı boruları da kazanda ısıtılan suyun size ulaşana kadar sıcaklığında kayıplar vermesine neden olabilir. Suyun zor geçmesinden dolayı basınç ve sirkülasyon sıkıntıları yaşayabilirsiniz.
Kalorifer peteklerinizin zamanla hava yapabilir bu nedenle belirli zamanlarda kontrol ediniz.
Isınan hava çatıdan kaçmaya çalışır. Bu nedenle çatıların yalıtılması gerekir.
Hangi dairenin nekadarlık ısı harcadıgının tespit edilmedikçe yapılan tasarrufun bir anlamı yoktur. Bu da ısı payölçer veya Kalorimetre ile mümkündür.
Isı payölçerle birlikte termostatik vana da kullanmalısınız ki istenilen sıcaklıklarda kalınarak istraftan kacınılmış tasarrruf edilmiş olsun.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Isı Payölçer Nedir?
C: Isı payölçer her radyatöre monte edilerek dairenin bireysel bazdaki toplam ısı harcamalarının tespit edilmesini buna göre de gider paylaşımı yapılabilmesini sağlayan ısı sayacıdır.

S: Nerelerde kullanılır?
C: Yeni ya da eski , içinde bulunan tüm binalarda payölçer kullanılabilir.

S: Ne işe yarar?
C: Monte edildiği odanın ısıtılması için ne kadarlık bir enerji harcandığının tespitini sağlar , böylece de adaletli bir faturalandırma yapılabilir. Termostatik vanaların da kullanılması durumunda % 30’a varan yakıt tasarrufu sağlar.

S: Isı Payölçer sisteminin kombiden farkı nedir?

C: Isı pay ölçerli merkezi sistemlerde her daire en az 15 °C’ sıcaklıkta tutulmak zorundadır. Bu sıcaklıktan sonra, herkes istediği kadar ısınır ve ısındığı kadar öder. Kombili binada alt veya üst katınızdaki daire kombisini kullanmadığı durumlarda dairenizi ısıtmanız daha zorlaşacağından dolayı siz daha çok ödersiniz. Isı payölçerli sistemlerde ısıtma sistemi için daireye gaz girmez. Kombinin bakımı, arızası vs.. sıkıntıları olabilmektedir.

S: Radyatörlerim kapalı olsa da para öder miyim?

C: Isı payölçerli sistemlerde radyatörlerinizi tamamen kapatamazsınız. Yönetmeliğe göre evin sıcaklığı 15°C altına düşürülemez. Önceki sorunun cevabında da belirttiğimiz gibi bu zorunluluğun amacı, daireler arasında haksız ısı geçişine engel olmaktır. Ayrıca giriş, merdivenler vs.. gibi ortak alanların ısıtılmasından gelen bir pay da, dairelerin bireysel ısınma giderlerine ilave edilir.

S: Binadaki diğer dairelerdeki radyatörlerin kapalı olup olmadığını kim bilecek?

C: Radyatör vanasının kapatılıp kapatılmadığı Isı payölçer cihaz tarafından algılanmakta ve okumalar sırasında bize bildirilmektedir ve bina yöneticisine gönderilen özet listede belirtilmektedir.

S: Diğer dairelerin ne kadar ödeme yaptığını nasıl bileceğim?

C: Binadaki tüm dairelerin tüketimlerini gösteren özet rapor bizim tarafımızdan hazırlanıp bina yönetimine gönderilir. Yönetmeliğe göre bu özet rapor apartman duyuru panosundan en az 3 gün süre ile ilan edilir.

S: Isı payölçer sistemlerinin termostatik vana ile birlikte kullanılması zorunlu mu?

C: Odaların otomatik olarak istenilen sıcaklıkta kalmasını sağlamak için termostatik vana kullanımı zorunludur. Termostatik vana, ortam istenilen sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak devreye girer ve radyatördeki sıcak su akışını keser. Böylece aşırı ısınma ile enerji israfı önlenmiş ve Isıtma giderlerinde tasarruf yapılmış olur. Binanın konumu ve diğer özelliklerine bağlı olarak %40 lara varan oranlarda tasarruf sağlamak mümkündür. Örneğin: Sıcaklayınca camı açan bir daire sakini artık termostatik vanadan değeri düşürerek odanın istediği sıcaklıkta olmasını sağlar.

S: Bir daireye kaç tane takılır?
C: Eski yeni tip fark etmeksizin daire içinde bulunan her peteğe bir adet pay ölçer takılır. Cihaz montajı teknik ekiplerce kolaylıkla yapılır. Tek kolonlu sistemlerde ise sayaç takılır.

S: Nasıl Çalışır?
C: Pay ölçer cihazı, peteğin ve odanın sıcaklığını ayrı ayrı ölçer. Aradaki ısı farkına göre tüketim hesaplar.

S: Ölçümler nasıl toplanır?
C: Her pay ölçer içinde bulunan bir radyo vericisi sayesinde, topladığı verileri gönderir.

S: Okuma yapmak için eve mi giriyorsunuz?

C: Hayır, Okuma yapmak için daire içerisine girmiyoruz. Radyatörünüzdeki pay ölçerler veya ısı sayaçları, servis elemanımızın elindeki el bilgisayarına sinyallerini göndermeye ve kullanılan ısı miktarını bildirmeye başlıyorlar. Kısa bir sürede veri toplama işlemi tamamlanıyor ve alınan veriler işlenmek üzere merkeze bildiriliyor.

S: Yakıt parasını kim bölüştürüyor?
C: Bina Yöneticisi, Okuyucu Firmaya yakıt faturası tutarını aktarır. Aktarılan bu tutarlar Isı pay ölçerlerden toplanan verilere göre yönetmenliğe uygun olarak faturalandırma yapabilen Daf Isı Gider Paylaşım programımız tarafından otomatik olarak bölüştürülür ve raporlar oluşturulur. Isıtma giderlerinde adil paylaşım için yönetmenliğe uygun faturalandırma yapamayan yazılımlardan uzak durmanızı öneririz.

S: Isı payölçerin pil ömrü kaç sene?
C: Daf Isı Gider Paylaşım Isı payölçer cihazların pil ömrü 10-12 yıl arasındadır.

S: Sistemin işletme maliyeti ve şekli?
C: Cüzi miktarlarda olan aylık okuma ve faturalandırma bedeli dışında bir işletme maliyeti yoktur. Binanız için okuma ve faturalandırma hizmet teklifi almak için lütfen Tıklayınız..

S: Payölçerim arızalanırsa ve ben de fark etmezsem ne olacak?

C: Payölçerinizin arızalandığını siz fark etmeseniz bile okuma sırasında bu arızalı payölçerler sistem tarafından tespit edilebilmektedir.

S: Fatura Paylaştırma hizmeti için ayrıca para ödeyecek miyim?

C: Adil bir paylaşım için uzman kişiler tarafından yönetmenliğe uygun yazılımla faturalandırma yapılması gerekmektedir bu da ücreteli bir hizmettir. Yönetmenliğe uygun ve adil bir fatura paylaşımı için bizden teklif alabilirsiniz.

S: Bu cihazı kullanmak yasal olarak zorunlu mu?
C: Enerji verimliliği yasası (ısı paylaşım yönetmeliği) gereğince, merkezi sistemle ısınan dairelerin pay ölçer uygulamasına geçmesi için 2012 yılı Mayıs Ayına kadar süre tanınmıştır.

S: Sistemin uygulanmaması durumunda verilecek cezai bir yaptırım var mıdır?
C: Yönetmeliğe göre cezada Türk Ceza Kanunu hükmü vardır. Ama cezanın ne olacağı nasıl olacağı açık değildir.

S: Kablolu cihaz satıyor musunuz (M-Bus vs..) ?

C: Isı payölçerlerimiz kablosuz tiptedir sadece talep üzerine veri toplama arabirimleri montaj edilirse bunların merkezle kablo ile haberleşmesi gerekebilir fakat bizim verdiğimiz okuma hizmetinde buna ihtiyacız yoktur, çünkü okumalarımızı direkt olarak ısı payölçerden Radyo sinyalleri aracılığı ile almaktayız. Daire girişinde kullanılan kalorimetre ve su sayaçlarında kablolu sistemler tavsiyemizdir, kullanılan 2 damarlı kablo girdi-çıktı sistemi ile kolayca ısıtma kolon hattının yanından çekilir. Isı payölçer dışındaki Kalorimetre ve Su sayaçları için de hemen ürün veya okuma ve faturalandırma teklifi alabilirsiniz..

S: Isı payölçer fiyatı nekadar ?

C: Binanız için ısı payölçer veya okuma ve faturalandırma hizmeti teklifi istemek için lütfen bize ulaşın..

NOT: Lütfen 5627 sayılı kanunu internet ortamında araştırıp okuyunuz..

Gelen Aramalar:

kalorifer petekleri bursa,kalorifer tortusu ne işe yarar Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vaizoğulları İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.