Blog Arsivi

Alçı

Alçı Nedir?

 

Alçı taşı dünyanın varoluşundan bu yana bulunan düşük yoğunlukta bir taştır. İşlendikten sonra çok çeşitli kullanımı olan taş, bugün dünyanın birçok ülkesinde ev ve işyerlerinin duvar ve tavan kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yanmazlığı ve dayanıklılığı ile tüm dünyada bina ve yangın sigortası otoriteleri tarafından kabul görmektedir. İnsan yaşamı için toksik olmayan alçı taşı, bitki ve hayvan yaşamını ise destekleyici nitelikte olduğundan iç mekan yapı malzemelerinin temel taşıdır.

Alçı taşı (jips) doğal olarak oluşan ve iki mol su içeren bir Kalsiyum Sülfat mineralidir. Bileşiminde iki molekül kristal su bulunan jipsin (CaSO4 2H2O), yarım molekül su kalcak şekilde, ısı verilerek uçurulması ve öğütülmesi ile elde edilen, suyla karıştırılınca tekrar katılaşarak bağlayıcılık özelliği taşıyan bir yapı malzemesidir.

Alçının Sahip Olduğu Özellikler

izored  />alçı</i>matik

İzored

Yanmazlık
Isı Yalıtımı
Ses Yalıtımı
Hafiflik
İşleme ve onarım kolaylığı
Kolay şekil alma,kolay montaj
Bakteri üretmeme
Rutubet dengeleme
Yüzeye nefes aldırma
Yangın önleme
Her türlü yapıya uygunluk

Alçının kullanıldığı yerler
Kalkınmış ülkelerin tüketimleri incelendiğinde alçının inşaat sektöründeki önemi gün geçtikçe önemini daha fazla kazanmaktadır.

Günümüzde alçı taşı kullanımında, genel toplamın % 5’ i zirai amaçlı, %10-15 kadarı ise endüstriyel kullanım olarak adlandırılabilecek uygulamalarda tüketilmektedir. Geri kalan alçı taşının tamamı inşaat sektöründe kullanılan alçı türlerinin imalatında tüketilir.

Bu gün inşaat sektöründe kullanılan sıva alçısı, kartonpiyer alçısı, saten perdah alçısı ve makine sıva alçısı gibi toz alçı ürünleri kullanım miktarları gün geçtikçe artmaktadır. Bunun yanı sıra alçı ile hazır bina bölme duvarları, panolar, blok kriş ve tavanlar yapımında kullanılmaktadır

Alçının faydaları nelerdir?

Kapalı bir hacimde bulunan su buharı, hacmi çevreleyen dış yapı elemanlarının yüzeylerine temas ettiğinde soğuşarak yoğuşur ve yapı elemanlarının ıslanmasına dolayısıyla da elemanın yüzeyinde su lekelerine ve çiçeklenmelere neden olur. Alçı ise ısı iletkenliğinin düşük olması dolayısıyla yalnız yoğuşmayı geciktirmekle kalmaz, aynı zamanda boşluklarında önemli bir oranda ortam nemini ve kondansasyon suyunu absorbe edip, iç hacimde bağıl nemin azalmasını sağlayarak yoğuşmayı azaltır. Buna ek olarak nem azaldığında alçı kendi bünyesindeki nemi ortama vererek ortamın yeterli derecede nemli kalmasını sağlar ve bu suretle kaloriferli evlerde yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunur

Geleneksel bir yapı malzemesi olan alçı, ısı yalıtımı ve diğer olumlu özellikleri nedeniyle günümüzdeki yapıların duvar konstrüksiyonlarının estetik, konfor ve insan sağlığı açısından standardını yükseltecek niteliktedir. İnşaat sektöründe, doğadan kolayca elde edilip işlenebilen alçı malzeme kullanımının artması ile minimum enerji sarfiyatıyla yüksek performanslı ürün elde edilebilecek ve binalardaki ısı kaybı da azalacaktır.
Alçı malzeme doğru olarak ve uygun yerlerde uygulandığında, mimariye çok geniş imkanlar tanıyan ve yüzyıllarca bozulmadan kalan bir malzemedir. Ayrıca sanıldığının aksine alçı malzeme çimento ve kireç esaslı malzemelerden maliyet açısından daha ekonomiktir.

Firmamız tarafından alçı makinası (alçımatik) ile sorunsuz olarak tüm alçı taleplerinizi karşılıyoruz.

İnşaat

inşaat bursa

İnşaat


İnşaat

Firmamız Bursa ‘da İnşaat Projelerini titizlikle gerçekleştirmekte ve teslim etmektedir.
Bir mimarlık terimi olan inşaat, belli bir bölgedeki bina veya yapının oluşturulma aşamasıdır. inşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir aşamadır. Normalde işi proje yöneticisi, tasarım mühendisi veya proje mimarı tarafından yönlendirilen inşaat yöneticisi yönetir. İzored ise tüm bu bağlaçları bir arada toplayarak sizin adınıza projelerinizi yönetmekte ve size anahtar teslim olarak projenizi hazırlanmaktadır.

Yapı çeliği ise betonun kaymayacak şekilde birleştirilmesi ile elde edilen ve dış kuvvetlere karşı oldukça dayanıklı olan Yapı malzemesi olarak tanımlanabilir.Betonarmenin içindeki bileşenlerden donatı çelik vb. çekmeye, beton ise basınca çalışır.

Donatı, Yapı elemanının içerisine yerleştirilmiş betonun mukavemetini arttıran çelik çubuklara denir. Betonun çeliği iyi bir şeklilde sarması için kalıplar ile çelik arasına pas payı denilen aralıklar bırakılmalıdır.

Çelik Betonarmede kullanılacak çelikler ise şöyle sıralanabilir..
Yuvarlak çubuklar, Tor çeliği, Hasır çelik, Burmalı çelik, Düğümlü beton çeliği vb.

Betonarmenin Faydaları
Yangına karşı iyi bir koruyucudur ekonomik ve uzun ömürlüdür in saat yapımı kolay ve süratlidir Aşınmaya karşı dayanıklıdır Haşare böcek vb.barındırmaz Kuru beton elektrik geçirmez Depreme dayanıklıdır istenilen şekil kolayca hazırlanabilir. Firmamız bir yapının ihtiyaç duyduğu bütün betonarme gereksinimlerini karşılamaktadır.

Örneğin; Kalıp, Demir, Beton, Tuğla(Bims/Ytong), Kaba Sıva, İnce Sıva, Alçı, Boya, Mantolama-Isı Yalıtımı, Asma Tavan, Alçıpan Bölme, Peyzaj, Drenaj, Taş Kaplama, Seramik, Fayans gibi..

Vaizoğulları İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

 


SEO Powered By SEOPressor