Mantolamanın Hukuki Boyutları

07 Mar / Mantolamanın Hukuki Boyutları

Yorum:
Yorum: 0
Etiketler: There is no tags

Mantolama Zorunlu Mu

Mantolamanın Hukuki Boyutları

Piyasadaki ve halk arasındaki deyimiyle mantolama gerçekte ısı yalıtımının karşılığı olarak kullanılmaktadır. Yasalarımızda mantolama diye bir deyiş bulunmamaktadır. Gerek kat mülkiyeti kanunun da gerekse enerji verimliliği kanunda ve ilgili yönetmeliklere hep ısı yalıtımı sözcüğü terci edilmektedir . Son yıllarda özellikle de bu yıl yöremizde ve çevremizde apartmanlarında sıkça mantolama çalışmalarına tanık olduk. Bu faliyet acaba yalıtım ihtiyacından mı yoksa yasal zorunluluktan mı kaynaklandı önce onu araştıralım. İlkin şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki yalıtımı gerçekten önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.Özellikle doğalgaz fiyatlarının bir yılda yüzde 30 a varan artışları karşında binalara mantolama yaptırmak akla uygun geliyor.Yapılacak tasarrufun yüzde 30 lara vardığı söyleniyor.

Mantolama yaptırmak zorunlu mu?

Böyle bir zorunluluğun kısa vadede olmadığını baştan söyleyelim.Mevcut yasaları ve yönetmelikleri inceleyerek bu soruyu yanıtlamak uygun olacaktır;

1- İşin başı 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu dur. Bu kanunda dayanılarak yönetmelikler çıkarıldı 09.10.2008 tarihti resmi gazetede binalarda ısı verimliliği yönetmeliği yayınlandı.Bu yönetmeliğe göre,01.11.2008 den önce ruhsatını almış binalara bu yönetmelik uygulanmaz yine bu yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde şu hüküm vardır;

“Geçici madde: 1- Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce (yani 01.11.2008)yapım işi ihale edilmiş olan kamu binaları ile yapı ruhsatı almış özel binalar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz”

 

2- 05.12.2008 tarihli binalarda enerji performansı yönetmeliği nin geçici 3 üncü maddesine göre “… mevcut binalar ve inşaatı devam edip heniz yapı kullanma izni almamış binalar için enerji verimliliği kanunu nu resmi gazetede yayımı tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi düzenlenir”

Bu maddeye göre mevcut binalar için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi mevcut binalar için bu tarihe kadar yalıtım yapma zorunluluğu getirmemektedir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz;

Binaların dış cephesine mantolama yaptırmak faydalı fakat 2017 yılına kadar zorunlu değildir. Yeni yapılan binalar ise zaten yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırıldıklarından onlar için bu konu sorun değildir.

Mantolama kararı nasıl alınır?

Kat mülkiyeti (ve/veya kat irtifakı) kurulmuş olan binalarda mantolama kararı alabilmek için KMK  hükümlerine uymak gerekir aksi takdirde alınan kararın hukuken takibinde zorluk çekilir.

Bu husus KMK madde 42 de düzenlenmiştir.Yasaya göre ısı yalıtımı hakkındaki kararın geçerli olabilmesi için sayı ve arsa payı çoğunluğun oyu gereklidir. Basit bir anlatımla 100 daireli bir apartmanda 51 oy yeterlidir, diyebiliriz.Ancak tüm dairelerin arsa sayımında bu formül doğrudur. Arsa payları farklı ise toplamını ikiye bölüp +1 ekleriz.Yine bir kişinin birden fazla dairesi varsa kaç dairesi olursa olsun o kişiyi 1 kişi olarak kabul edip hesabı ona göre yapmalıyız. Vekaleten oy kullanımında da bazı özellikler vardır: bir kişi oy sayısının yüzde 5 inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak 40 ve daha az bağımsız bölüm bulunan taşınmazlarda 1 kişi en çok 2 kişiye vekalet edebilir. Mantolama kararı verildiğinde yapılacak giderler arsa payına veya her kişiye eşit olarak paylaşılır.

Yazi icerisinde etiketler bulunamadi


No comments yet

Yazi Sonu.

Vaizoğulları İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

 


SEO Powered By SEOPressor